Bescherming van je gegevens | jouwMaatkast.nl
  • 100% Meubels op maat
    gratis levering
  • Jouw meubel wordt in Duitsland geproduceerd

Bescherming van je gegevens

Wij vinden het heel belangrijk dat de gegevens van onze klanten goed beschermd worden.
Daarom hebben wij er alles aan gedaan, om ervoor te zorgen, dat
jouw gegevens bij ons veilig zijn!

  • Wij geven jouw gegevens niet aan derden voor reclame doeleinden
  • Jouw bestelling wordt altijd via een veilige SSL-verbinding verstuurd
  • Wij gebruiken uitsluitend de gegevens die jij zelf in de bestelling invult
De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst, voor zo ver niet anders is overeengekomen. deinSchrank.de GmbH is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Mocht je nog vragen over dit onderwerp hebben of inzage willen over de persoonsgegevens die jouwMaatkast.nl (deinSchrank.de GmbH) vastgelegd heeft of wanneer je deze gegevens wilt wijzigen omdat deze onvolledig zijn, deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kun je per e-mail contact opnemen met jouwMaatkast.nl via contact[at]jouwmaatkast.nl. jouwMaatkast.nl zal je binnen vier weken informeren welke persoonsgegevens omtrent jou verwerkt hebben en of op verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering voldaan hebben.


Gebruik van gegevens t.b.v. deze website.

Deze website maakt gebruikt van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“. Dit zijn tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookies over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) verkregen worden, worden aan de server van Google in USA overgedragen en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om een rapport over de activiteiten op de website voor de exploitant van deze site samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan te bieden. Ook zal Google deze informatie aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of in het geval dat derden de bestanden in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere informatie van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van cookies door de juiste instelling van uw browser software verhinderen,. Wij wijzen u er in dit geval op, dat u dan niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u dat u toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze.