2-mans bezorging tot in het huis

Europa´s nr. 1 voor maatwerkmeubels online

Gratis advies

Klantbeoordeling: zeer goed 5.7/6

%
LENTE-SALE: Nu tot 25 % korting alleen tot 15-04-2024!

Alleen tot:

LENTE-SALE: Nu tot 25 % korting alleen tot 15-04-2024

Privacybeleid

Privacybeleid van Rheinische Möbelwerke GmbH

(vanaf 20 januari 2021)


1. Naam en contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens en van de functionaris voor de gegevensbescherming van het bedrijf.


Verantwoordelijke

jouwMaatkast.nl
Rheinische Möbelwerke GmbH
Industriestraße 2
53359 Rheinbach

Duitsland


Wettelijke vertegenwoordigers van de verantwoordelijken

David Nickel


Contactgegevens van de verantwoordelijken

 

Telefoon: +31 (0) 202622970 (Duitse vaste lijn: +49 (0) 2234 8980 400)
Fax: +49 (0) 2234 898040-9
E-mail: contact@jouwMaatkast.nl


Functionaris voor de gegevensbescherming van het bedrijf

Gegevensbeschermingsfunctionaris van Rheinische Möbelwerke GmbH
Verantwoordelijke gegevensbescherming
Industriestraße 2
53359 Rheinbach

Duitsland
datenschutz@deinSchrank.de

 

2. Verzameling en opslag van persoonsgegevens, aard en doel van het gebruik ervan, en informatie over ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens


2.1 Gegevensverwerking voor contractverwerking 


2.1.1 Aanmaken van een klantenprofiel, contractverwerking


Volgens artikel 6, lid 1, onder b, AVG worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het aanmaken van een klantenprofiel. Welke gegevens worden verzameld, kunt u aflezen aan de hand van de verschillende invoerformulieren. Het is mogelijk om uw klantenprofiel te allen tijde te verwijderen en dit kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de in punt 1 genoemde verantwoordelijke persoon. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze voor contract afhandeling. Na volledige verwerking van het contract of verwijdering van uw klantenprofiel worden uw gegevens met inachtneming van fiscale en commerciële bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door onze site is gereserveerd, waarvan wij u hieronder op de hoogte zullen stellen.

2.1.3 Gegevensoverdracht aan vervoers- en betalingsdienstaanbieders


Om uw bestelling uit te voeren, werken wij samen met dienstverleners die ons ondersteunen bij de uitvoering van gesloten contracten. Persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractverwerking aan de bij de levering ingeschakelde transporteur doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij zullen uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking doorgeven aan de gecontracteerde kredietinstelling, indien dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is artikel 6, lid 1, onder b, AVG.

 

Vervoersbedrijven

Indien de goederen door een vervoersbedrijf worden geleverd, delen wij de vervoersbedrijf uw e-mailadres en telefoonnummer overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a, AVG vóór de levering van de goederen mee om een leveringsdatum af te stemmen of om een leveringsdatum aan te kondigen, mits u daarvoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Anders geven wij alleen de naam van de ontvanger en het leveringsadres aan de vervoersbedrijf door voor de levering overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b, AVG. De gegevens worden slechts doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de aflevering van de goederen. In dat geval is het niet mogelijk om vooraf met de vervoersbedrijf een leveringsdatum overeen te komen of om de levering aan te kondigen. Deze toestemming kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden herroepen tegenover bovengenoemde verantwoordelijke of de vervoersbedrijf.

 

Betalingsdienstaanbieder PayPal


Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens voor de betalingsverwerking door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). De overdracht vindt plaats conform artikel 6, lid 1, onder b, AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

 

PayPal behoudt zich het recht voor om kredietcontroles uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Hiertoe kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan de kredietbureaus op basis van het gerechtvaardigde belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f, AVG. PayPal gebruikt de resultaten van de kredietbeoordeling in relatie tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen over het aanbieden van de respectieve betalingsmethode. De kredietcontrole kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Indien in de kredietcontrole scorewaarden worden opgenomen, worden deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de gebruikte kredietbureaus, kunt u het privacybeleid van PayPal raadplegen:


https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/
privacy-full

 

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.

 

Betalingsdienstaanbieder iDEAL (Currence iDEAL B.V., CM Payments B.V., CM.com stichting)

 

U kunt iDEAL als betalingsmethode kiezen om direct vanaf uw bankrekening naar ons over te maken. iDEAL wordt beheerd door Currence iDEAL B.V., Gustav Mahlerplein 33-35, 1082 MS Amsterdam, Nederland. Omdat Currence iDEAL B.V. niet direct met handelaren werkt, maken wij gebruik van de diensten van een door Currence iDEAL B.V. gecertificeerde betaaldienstverlener, CM Payments B.V., Konijnenberg 30, 4825 BD  Breda, Nederland, om u deze betalingsmethode te kunnen aanbieden. Wanneer u via iDEAL geld aan ons overmaakt, wordt het bedrag overgeboekt van uw bankrekening naar een voor CM Payments B.V. beheerde bankrekening en vandaar naar onze bankrekening. De rekeninghouder van de "intermediaire" bankrekening is niet CM Payments B.V. zelf, maar, om gelden van derden niet met eigen vermogen te vermengen, een zogenaamde stichting opgericht door CM Payments B.V. te dien einde, een rechtspersoon naar Nederlands recht, zoals gedefinieerd in Boek 2, Art. 285-304 Burgerlijk Wetboek. Dit is de CM.com stichting, Konijnenberg 30, 4825 BD Breda, Nederland. De beschreven betalingsprocedure via iDEAL vereist dat uw persoonsgegevens, naam, bankgegevens en factuurbedrag met factuur-ID, bij de selectie van deze betalingsmethode worden doorgegeven aan alle deelnemende bedrijven, te weten Currence iDEAL B.V., CM Payments B.V., CM.com stichting. De overdracht vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, onder b, AVG, alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens aan deze bedrijven worden doorgegeven, maakt u dan geen gebruik van de iDEAL-betalingsmethode.

 

2.2 Verwerking van IP-adres en toegangsgegevens, "cookies"


Het IP-adres is een identificatiecode die door uw Internet Service Provider (ISP) permanent of tijdelijk aan uw internetverbinding wordt toegewezen. Het onverkorte IP-adres kan, in combinatie met andere gegevens, uw identificatie mogelijk maken: uw ISP kan bijvoorbeeld traceren aan welke klant op een bepaald moment een dynamisch IP-adres is toegewezen. En als u zich bij een website-operator identificeert, bijvoorbeeld door toegangsgegevens in te voeren als deel van het inlogproces, kan de betreffende website-operator u het IP-adres toewijzen dat u op dat moment gebruikt.

 

Naast het IP-adres zelf bevatten de toegangsgegevens ook informatie over het tijdstip waarop de gebruiker van het desbetreffende IP-adres de inhoud van de website heeft aangevraagd. Dit omvat bijvoorbeeld informatie over welke pagina's zijn opgevraagd (opgeroepen), het aantal opgevraagde pagina's, het tijdstip van toegang, de verblijftijd op deze pagina's, enz.

 

Wanneer u onze website gebruikt, worden in sommige gevallen verkorte en dus geanonimiseerde, maar ook onverkorten IP-adressen - soms samen met een of meer toegangsgegevens - aan derden doorgegeven. Het simpelweg oproepen van een pagina van onze website leidt niet tot de overdracht van onverkorte IP-adressen.

 

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door ons of door derden op uw computer worden geplaatst en daar gedurende een bepaalde periode worden opgeslagen. Er zijn tijdelijke en permanente cookies die zichzelf na een bepaalde tijd automatisch verwijderen. Met behulp van deze cookies worden onder een gebruikersnaam pseudonieme gegevens verzameld. Cookies bevatten bijvoorbeeld informatie die nodig is om onze webshop te laten werken. Cookies kunnen ook informatie bevatten over welke producten u hebt bekeken, of er iets is aangeschaft, welke producten zijn doorzocht, etc.. Sommige van onze reclamepartners verzamelen informatie over welke pagina's u eerder hebt bezocht of in welke producten u geïnteresseerd bent geweest, in aanvulling op de websites die u hebt bezocht, zodat ze kunnen de reclame die het beste past bij uw interesses weergeven. Cookies kunnen daarom ook worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Als u niet wilt dat uw computer wordt herkend en er eventueel gebruikersprofielen kunnen worden aangemaakt, kunt u het gebruik van cookies weigeren door in uw webbrowser de instellingen "cookies weigeren" aan te passen. De desbetreffende procedure vindt u in de bedieningshandleiding van uw webbrowser. Als u het gebruik van cookies weigert, kunnen er beperkingen zijn op het gebruik van bepaalde delen van onze website. Om de functionaliteit van onze webshop te garanderen is het echter voldoend om "tijdelijke cookies" toe te staan in de instellingen van uw browser.

 

Hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie over de verwerking van uw IP-adres, toegangsgegevens en het gebruik van cookies.

 

2.2.1 Serverlogbestanden


Wij verzamelen gegevens die uw browser naar onze server stuurt (zogenaamde "serverlogbestanden" of "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u weer te geven: de pagina's van onze website die door uw computer worden opgevraagd, de datum en tijd van deze toegangen, de hoeveelheid gegevens die in bytes worden verzonden, de bron/referentie van waaruit u onze website hebt bezocht, de browser die u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt en uw IP-adres.

 

De rechtsgrondslag van de verwerking is artikel 6, lid 1, eerste alinea, onder f, AVG, aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het handhaven en verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

 

De gegevens worden niet doorgegeven of op andere wijze gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik. In de regel worden de gegevens na zeven dagen gewist, tenzij er concrete aanwijzingen zijn dat onze aanbiedingen gedurende deze periode onrechtmatig zijn gebruikt, maar uiterlijk nadat het hiervoor genoemde doel van gegevensverzameling is komen te vervallen.

 

2.2.2 YouTube


Onze pagina's bevatten geïntegreerde YouTube-video's. Zolang u niet op de YouTube-video's klikt, worden er geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven aan derden. Als u op de video's klikt, worden persoonsgegevens overgedragen naar landen waar een gegevensbescherming die vergelijkbaar is met de Europese normen niet kan worden gegarandeerd. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan uw surfgedrag te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account voordat u op een van de YouTube-video's klikt. In detail:

 

Voordat u op een YouTube-video klikt, kunt en zult u het relevante privacybeleid van Google LLC lezen; op elke YouTube-video verschijnt een link. Wanneer u de video bekijkt, worden uw gegevens - uw volledige IP-adres, die uw identificatie mogelijk maakt, en mogelijk informatie over de pagina vanwaar u de video bekijkt (dit is de pagina van onze website waarop de YouTube-video is ingebed) - verzonden naar een server die wordt beheerd door YouTube LLC, gevestigd in Californië (Verenigde Staten), een dochteronderneming van Google LLC, die zich ook in de Verenigde Staten kan bevinden. Als u dat niet wilt, klik dan niet op de YouTube-video's.

 

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking kan uw toestemming zijn in de zin van artikel 6, lid 1, onder a, Algemene verordering gegevensbescherming (AVG).

 

Google LLC en YouTube LLC hebben de overeenkomst tussen de EU en de VS inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer (EU-VS-privacyschild) ondertekend. Het EU-VS-privacyschild is een overeenkomst op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving waarover de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika hebben onderhandeld en regelt de bescherming van persoonsgegevens die door een lidstaat van de Europese Unie aan de Verenigde Staten worden doorgegeven. Op 12 juli 2016 heeft de Europese Commissie besloten dat de bepalingen van het privacyschild overeenstemmen met het gegevensbeschermingsniveau van de Europese Unie; de overeenkomst kan dus worden toegepast. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om vraaggerichte reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

 

Wanneer u de YouTube-video's afspeelt die op onze site zijn ingebed, maakt Google ook gebruik van haar DoubleClick-dienst om voor u relevante advertenties te presenteren. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen. Hieronder informeren wij u hoe DoubleClick uw gegevens volgens de huidige stand van onze kennis verwerkt: Een cookie die door Google DoubleClick wordt gebruikt, wijzt uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toe om te controleren welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke advertenties zijn opgeroepen. Google Dynamic Remarketing kan ook worden gebruikt wanneer u een YouTube-video oproept. Het wordt gebruikt om advertenties te tonen die reclame maken voor de producten en diensten die u hebt bekeken op andere websites. Door de integratie van dergelijke functies (bijv. AdWords) ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen. Als u bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google uw bezoek aan uw account koppelen. Ook als u niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres opvraagt en opslaat.

 

2.2.3 Google Tag Manager


Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. De Tag Manager verzamelt geen persoonsgegevens. De tool activeert andere tags, die gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als deactivering is gemaakt op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

 

Klik hier voor meer informatie over hoe Google de gegevens van Google Tag Manager gebruikt:

 

https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

 

2.2.4 Google Analytics


Google Analytics is een analysetool van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (Google). Met behulp van Google Analytics kunnen websites geanalyseerd worden op herkomst van gebruikers en gedrag op de website. Google zal namens ons cookies gebruiken om het gebruik van onze website te evalueren en om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons samen te stellen. Wij gebruiken Google Analytics met een extensie die uw IP-adres bij uw bezoek aan onze website in eerste instantie verkort en daarmee anoniem maakt. Meer informatie over de tool, het doel van de verwerking en de gegevensbescherming van de aanbieder vindt u onder de volgende links:

 

https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://policies.google.com/?hl=nl

 

U kunt de opslag van de cookies die met deze tool worden gebruikt voorkomen door de juiste instelling van uw browser, door het deactiveren van de uitvoering van Java-Script in uw browser of door het installeren van een tool zoals 'NoScript'. U kunt ook de verwerking van de door de cookies gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van de website (met inbegrip van uw verkort IP-adres) verhinderen door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is onder de volgende link:

 

tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Tot slot kunt u het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in de toekomst voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics Tracking uitschakelen:


Google Analytics Tracking ausschalten

2.2.5 Facebook sociale plug-ins


Dit aanbod maakt gebruik van "social plugins" van het sociale netwerk Facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS ("Facebook"). De plug-ins zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo's (wit "f" op een blauwe icon, de termen "Like", "Vind ik leuk" of "Duimen omhoog"-symbool) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de sociale plug-ins van Facebook kunt u hier bekijken:

 https://developers.facebook.com/docs/
plugins/
 

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f, AVG. We hebben een gerechtvaardige belang bij het promoten van het aanbevelen van bijdragen aan onze website via social plugins.

 

Om te voorkomen dat persoonsgegevens naar Facebook worden overgedragen door simpelweg een pagina met Facebook-plug-ins op te roepen, ziet u in eerste instantie alleen grijze, inactieve kopieën van de logo's en 'Vind ik leuk'-knoppen. Alleen wanneer u op een grijze knop klikt, wordt deze geactiveerd. Tijdens de activering is al een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht.

 

Als u als gebruiker bij Facebook bent ingelogd als u op de geactiveerde Facebook "Vind ik leuk"-knop klikkt, bevindt zich op uw apparaat een cookie met uw Facebook-ID. Zo begrijpt Facebook dat u onze site hebt bezocht en hoe u deze hebt gebruikt. Facebook kan uw bezoeken aan onze website op deze manier volgen en aan uw Facebook-profiel koppelen. Op basis van deze gegevens kan inhoud of reclame op maat aan u worden aangeboden. Om dit te voorkomen, dient u uit te loggen bij Facebook of de functie "Aangemeld blijven" uit te schakelen, de voorhandene cookies op uw apparaat te verwijderen en uw browser af te sluiten en opnieuw op te starten. Hiermee verwijdert u Facebook-informatie die u direct kan identificeren.

 

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede de relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van de persoonlijke sfeer van de gebruikers, kunt u eveneens vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook:

https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy 

 

2.2.6 Facebook Website Aangepaste Doelgroepen / Custom Audience ("Facebook-pixel")

 

Een pixel van Facebook Ireland Ltd. is geïntegreerd in deze website (de zogenaamde "website custom audience pixel"). Deze pixel pseudonimiseert informatie over uw gebruik van deze website (bijv. informatie over bekeken artikelen). De verzamelde informatie kan worden gebruikt om u geindividualiseerde advertenties weer te geven.

 

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, eerste alinea, onder f, AVG. Wij hebben een gerechtvaardigde belang om u specifiek aan te spreken met reclame voor onze producten waarin u geïnteresseerd bent op onze pagina's.

 

2.2.7 „Trusted Shops Trustbadge®“


Om na bestelling ons Trusted Shops keurmerk en de Trusted Shops producten voor kopers te kunnen tonen, is de Trusted Shops Trustbadge op deze website geïntegreerd. De Trustbadge en de bijbehorende diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.

 

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij een optimale marketing van ons aanbod, artikel 6, lid 1, eerste alinea, onder f, AVG.

 

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, het overgedragen datavolume en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en het bezoek documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven.

 

Verdere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u hiermee heeft ingestemd, als u besluit Trusted Shops producten te gebruiken nadat u een bestelling heeft geplaatst of als u zich al voor gebruik hebt geregistreerd. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops GmbH van toepassing.

 

2.2.8 DoubleClick


DoubleClick is een advertentietool dat wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (Google) om advertenties te serveren en weer te geven aan bezoekers van onze website en websites van derden. Hieronder informeren wij u hoe DoubleClick uw gegevens volgens de huidige stand van onze kennis verwerkt:

 

Een cookie die door Google DoubleClick wordt gebruikt, wijzt uw browser een pseudonieme identificatienummer (ID) toe om te controleren welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke advertenties zijn opgeroepen. Het gebruik van DoubleClick-cookies stelt Google in staat advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites.

 

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij een optimale marketing van ons aanbod, artikel 6, lid 1, eerste alinea, onder f, AVG.

 

Meer informatie over de tool, het doel van de verwerking en de gegevensbescherming van de aanbieder vindt u onder de volgende links:

 

https://policies.google.com/?hl=nl
https://policies.google.com/privacy/
update?hl=nl

 

U kunt de opslag van de cookies die met deze tool worden gebruikt voorkomen door de juiste instelling van uw browser door het deactiveren van de uitvoering van Java-Script in uw browser of door het installeren van een tool zoals 'NoScript' (zie hierboven). U kunt ook de verwerking van door cookies gegenereerde gegevens en van de gegevens in verband met uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verhinderen door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is via de volgende link:

 

https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl

 

2.2.9 Google Dynamic Remarketing

 

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (Google). Het doel van deze functie is om op interesse gebaseerde advertenties te presenteren aan bezoekers van de website binnen het Google advertentienetwerk. De technologie stelt ons in staat om na uw bezoek aan onze website automatisch gegenereerde, doelgroepgerichte advertenties te plaatsen.

 

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij een optimale marketing van ons aanbod, artikel 6, lid 1, eerste alinea, onder f, AVG.

 

De advertenties zijn gebaseerd op de producten en diensten die u de laatste keer dat u onze website bezocht heeft aangeklikt. Hiervoor wordt in de browser van de bezoeker een zogenaamde "cookie" opgeslagen, waarmee de bezoeker kan worden herkend wanneer hij of zij websites bezoekt die behoren tot het advertentienetwerk van Google. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Google slaat gewoonlijk informatie op zoals uw webaanvraag, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw aanvraag. Deze informatie wordt gebruikt om de webbrowser aan een specifieke computer toe te wijzen. Op de pagina's van het advertentienetwerk van Google kunnen bezoekers vervolgens advertenties te zien krijgen met betrekking tot inhoud die eerder door de bezoeker werd benaderd op websites, die gebruik maken van de remarketingfunctie van Google.

 

U kunt het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde reclame via het advertentienetwerkinitiatief uitschakelen door de instructies op respectievelijk http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices en http://optout.networkadvertising.org te volgen.

 

Als u een Google-account hebt en op https://www.google.com/settings/u/0/
ads/authenticated
 

ermee hebt ingestemd dat uw browsergeschiedenis door Google wordt gekoppeld aan uw Google-account en de informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties te personaliseren, werkt remarketing ook op andere apparaten. Google verzamelt uw Google ID en gebruikt deze voor apparaatoverschrijdende herkenning. Als u de Remarketing-functie van Google niet wilt gebruiken, kunt u deze deactiveren door de juiste instellingen in te voeren op http://www.google.com/settings/ads of in de sectie "Mijn account".

 

2.2.10 Microsoft Bing Ads

 

Op onze pagina's gebruiken we Conversion Tracking van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Microsoft Bing Ads slaat een cookie op uw computer op als u onze website via een Microsoft Bingadvertentie bezoekt. Microsoft Bing en wij kunnen op deze manier zien dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorverwezen en een vooraf bepaalde doelpagina ("conversiepagina") heeft bereikt. We zien alleen het totaal aantal gebruikers die op een Bing-advertentie hebben geklikt en vervolgens naar de conversiepagina zijn omgeleid.

 

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij een optimale marketing van ons aanbod, artikel 6, lid 1, eerste alinea, onder f, AVG.

 

Als u niet wilt dat informatie over uw gedrag door Microsoft wordt gebruikt zoals hierboven beschreven, kunt u het instellen van een hiervoor benodigde cookie weigeren - bijvoorbeeld met een browserinstelling die de automatische instelling van cookies over het algemeen deactiveert. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Microsoft voorkomen door op de volgende link te klikken

 

http://choice.microsoft.com/nl-NL/opt-out

 

Leg uw tegenstrijdigheid uit. Meer informatie over gegevensbescherming en de cookies die bij Microsoft en Bing Ads worden gebruikt, is te vinden op de website van Microsoft op


 https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement 

 

2.3  Overdracht van gegevens aan het SCHUFA


De contractpartner geeft persoonsgegevens van klanten met een factuuradres in Duitsland, verzameld in het kader van deze contractuele relatie, over de aanvraag, de uitvoering en de beëindiging van deze zakenrelatie, evenals gegevens over niet-contractueel gedrag of frauduleus gedrag door aan SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland. De rechtsgrondslag voor deze doorgiften is artikel 6, lid 1, onder b, en artikel 6, lid 1, onder f, van de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG). Doorgifte van informatie op basis van artikel 6, lid 1, onder f, AVG is alleen toegestaan indien dit noodzakelijk is ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de contractant of derde en niet zwaarder weegt dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. De gegevensuitwisseling met het SCHUFA dient ook om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen om kredietwaardigheidscontroles uit te voeren bij klanten (§ 505a en 506 van het Duitse Burgerlijk Wetboek).

 

Het SCHUFA verwerkt de ontvangen gegevens en gebruikt ze ook voor het opstellen van profielen (Scoring) om zijn contractuele partners in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en, indien nodig, in andere derde landen (indien de Europese Commissie een besluit heeft genomen waarbij de gepastheid van de gegevens wordt vastgesteld) informatie te verstrekken, onder meer voor het beoordelen van de kredietwaardigheid van natuurlijke personen. Nadere informatie over de activiteiten van het SCHUFA is te vinden op het informatieblad van het SCHUFA, overeenkomstig artikel 14 AVG, of kan online worden geraadpleegd op

www.schufa.de/datenschutz of in het engels op 


https://www.schufa.de/en/schufa-information/schufa-information_en.jsp

2.4 E-mails


Op de pagina's van onze website vindt u de e-mailadressen van ons bedrijf die u kunt gebruiken om ons e-mails te sturen. Houd er rekening mee dat communicatie via e-mail beveiligingslacunes vertoont. Zelfs als het telecommunicatiegeheim bedoeld is om uw e-mailinhoud te beschermen tegen onbevoegd toegang en verwerking, kunnen e-mails van andere internetexploitanten en -gebruikers nog steeds worden opgenomen. Dingen die u ons niet op een ansichtkaart zou vertellen, zult u ons niet onversleuteld per e-mail toegesturen.

 

Als u via e-mail met ons communiceert, worden uw e-mail en de daarin opgeslagen persoonsgegevens, zoals uw naam, uw e-mailadres en, indien van toepassing, andere gegevens die u ons in de tekst van de e-mail meedeelt, aan ons doorgegeven.

 

Deze gegevens worden door ons verwerkt, opgeslagen en doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor het betreffende doel (de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking is dan artikel 6, lid 1, sub 1, onder b, AVG) of uw toestemming bestaat (de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking is dan artikel 6, lid 1, sub 1, onder a, AVG). Wij gebruiken uw e-mailadres om de communicatie met u te vereenvoudigen, bijvoorbeeld bij vragen. Deze gegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen als het gaat om de bescherming van de vitale belangen van uw of een andere natuurlijke persoon of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is.

 

We gebruiken rapidmail om onze nieuwsbrief te versturen. Uw gegevens worden daarom doorgegeven aan rapidmail GmbH. Daarbij is het rapidmail GmbH verboden om uw gegevens te gebruiken voor een ander doel dan het verzenden van de nieuwsbrief. rapidmail GmbH is niet toegestaan om uw gegevens door te geven of te verkopen. rapidmail is een Duitse, gecertificeerde softwareleverancier voor nieuwsbrieven die zorgvuldig is geselecteerd in overeenstemming met de eisen van de AVG.

 

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door de afmeldlink in de nieuwsbrief te gebruiken.

 

2.5 Serverhosting


Onze website wordt door ons aangeboden op servers van centron GmbH, Heganger 29, 96103 Hallstadt (https://www.centron.de/data-protection) en domainfactory GmbH, Oskar-Messter-Str. 33, 85737 Ismaning (https://www.df.eu/de/datenschutz). De exploitanten van de servers maken regelmatige dagelijkse back-ups van alle gegevens op deze servers. Volgens de definitie van de algemene verordening gegevensbescherming is het geautomatiseerd uitlezen van gegevens ten behoeve van de gegevensback-up een vorm van gegevensverwerking, waarom wij orderverwerkingsovereenkomsten hebben afgesloten met de genoemde exploitanten.

 

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, eerste alinea, onder f, AVG, aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het gebruik van externe servers voor onze website, omdat de technische maatregelen die wij nodig achten om uw en andere persoonsgegevens te beschermen niet economisch konden worden geïmplementeerd bij het exploiteren van de servers op ons eigen bedrijfsruimte. Bovendien hebben we natuurlijk een gerechtvaardigd belang bij regelmatige back-ups van gegevens.

 

2.6 Reclame per post


Rheinische Möbelwerke GmbH heeft principieel een legitiem belang uw gegevens, die deinSchrank.de bijvoorbeeld in het kader van het afsluiten van een contractuele relatie met u heeft verzameld, voor marketingdoeleinden te gebruiken. deinSchrank.de verwerkt de volgende gegevens voor eigen marketingdoeleinden: voornaam, achternaam, postadres, geboortejaar.
Bovendien heeft deinSchrank.de het recht om verdere (persoonlijke) gegevens overeenkomstig de wettelijke voorschriften over u op te slaan voor eigen marketingdoeleinden. Deze extra opgeslagen gegevens kunnen bijvoorbeeld de categorieën van goederen (bijv. "hoekkast") bevatten die u bij Rheinische Möbelwerke GmbH heeft gekocht.

 

3. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen. 


De in lid 2 beschreven persoonsgegevens zullen door ons in beginsel worden verwijderd wanneer het doel waarvoor wij de gegevens hebben verzameld niet langer van toepassing is. Als wij op grond van de Duitse of EU-wetgeving in individuele gevallen verplicht zijn om gegevens langer op te slaan (artikel 17, lid 3, onder b, AVG), treedt de zogenaamde beperking van de verwerking in de plaats van verwijdering: de gegevens worden in eerste instantie niet gewist; ze mogen - afgezien van de opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Unie of een lidstaat.

 

Bovendien hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens - ook met betrekking tot individuele persoonsgegevens - te allen tijde in te trekken. De herroeping heeft tot gevolg dat wij de persoonsgegevens waarop de herroeping betrekking heeft onmiddellijk wissen, waarbij de rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping hierdoor onaangetast blijft.

 

4. Recht van bezwaar


Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, onder f, AVG, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van artikel 21 AVG, mits er redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar tegen directe reclame gericht is. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat we zullen uitvoeren zonder een specifieke situatie te specificeren.

Wij willen u erop wijzen dat in uitzonderlijke gevallen, na ontvangst van uw bezwaarschrift, nog steeds tijdelijk reclamemateriaal kan worden opgestuurd. Dit is technisch gezien te wijten aan de noodzakelijke doorlooptijd binnen het selectieproces en betekent niet dat wij uw bezwaar niet hebben geïmplementeerd.

Als u gebruik wilt maken van uw herroepings- of bezwaarrecht, kunt u een e-mail sturen aan onze functionaris voor gegevensbescherming (datenschutz@deinschrank.de).

 

5. Rechten van de betrokkenen


U hebt overigens het recht,

 

  • om te verzoeken inzage te verkrijgen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met artikel 15 AVG. In het bijzonder kunt u verzoeken om informatie over de doeleinden van de verwerking, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagtermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of recht van bezwaar, het bestaan van een recht van beroep, de oorsprong van uw gegevens, indien deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over hun details;
  • om onmiddellijk correctie van door ons opgeslagen onjuiste persoonsgegevens of volledig maken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 16 AVG te verlangen;
  • om verwijdering van uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met artikel 17 AVG te verlangen, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van openbaar belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
  • op grond van artikel 18 AVG, te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien de verwerking onrechtmatig is maar u weigert de gegevens te wissen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar indien u deze nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of indien u op grond van art. 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
  • te verzoeken uw door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat conform art. 20 AVG te ontvangen;
  • overeenkomstig artikel 20 van de AVG de overdracht aan een ander verantwoordelijke te verlangen, indien de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt 1, onder a, of artikel 9, lid 2, onder a, of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt 1, onder b, AVG en indien de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures wordt uitgevoerd;
  • conform art. 7 lid 3 AVG uw eenmalig gegeven toestemming te allen tijde bij ons in te trekken. Als gevolg daarvan is het ons in de toekomst niet langer toegestaan om op basis van deze toestemming gegevens te blijven verwerken en
  • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 van de AVG. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthouder van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

 

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen erop of als gevolg van gewijzigde wettelijke of officiële richtlijnen, kan het nodig zijn om deze verklaring van gegevensbescherming te wijzigen. Wij zullen u op de website op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in het privacybeleid.

 

jouwMaatkast.nl

Vorkasse

Overboeking

Rechnung

Rekening

visa
mastercard
amazonpay
powered by webEdition CMS